Reklama [A]
Nową drogą w połowie kwietnia?

Otwarcie nowo wybudowanego, rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna coraz bliżej. Pojedziemy nią prawdopodobnie już w drugiej połowie kwietnia.

Wciąż trwają procedury odbiorowe tej największej w historii Rybnika inwestycji drogowej.  Wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego zakończyli już odbiór praktycznie wszystkich  obiektów inżynieryjnych – 10 wiaduktów i 2 mostów. Wyjątkiem jest największy (i najdroższy) wiadukt, czyli estakada nad międzytorzem, pomiędzy węzłami „Chwałowicka” i „Śródmiejska”.  Kompleksowo został odebrany pierwszy odcinek części drogowej – fragment od Żor do Węzła „Gotartowicka”.

Z początkiem przyszłego tygodnia ruszą odbiory zbudowanych wzdłuż trasy 12 zbiorników retencyjnych i przepompowni. Na finiszu są również uzgodnienia związane z kładką rowerową w pobliżu Drogi Śródmiejskiej.  

 - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami, w połowie przyszłego tygodnia będzie można zgłosić ostateczne zakończenie robót budowlanych. Po upływnie 14 dni, kiedy to uprawomocnią się wszystkie decyzje administracyjne, droga zostanie dopuszczona do ruchu - zapowiada Jacek Hawel, naczelnik Wydziału Dróg UM.  

Integralną częścią realizowanej inwestycji drogowej jest również zagospodarowanie zieleni – wykonawca dokonał nasadzeń drzew i krzewów oraz obsiania skarp. W tym ostatnim nieco wsparło go miasto, realizując eksperymentalny pomysł zastąpienia trawy mieszanką roślin, nie wymagających szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych:

- Przekazaliśmy wykonawcy drogi nasiona specjalnej mieszanki z mikrokoniczyną i koniczyną zwyczajną, którą obsiane zostaną niektóre skarpy. Chodzi o to, by utrzymanie drogi nie generowało dodatkowej pracy i kosztów, związanych z koniecznością częstego koszenia. Ze względu na wysokość skarp i relatywnie trudny teren, ten pomysł to eksperyment. Mamy nadzieję, że będzie udany – mówi Joanna Kotynia, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

***

Rybnicki odcinek Drogi Regionalnej to 10,2 km trasy dwujezdniowej, wzdłuż której powstało m.in. 5 węzłów drogowych, 11 wiaduktów i 2 mosty, a także liczne ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne, sieć kanalizacji deszczowej, przepusty i przejścia dla zwierząt. Integralną częścią inwestycji jest również budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Węzła Śródmiejskiego do skrzyżowania z ulicą Obwiednia Południowa.  

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna rozpoczęła się w kwietniu 2017 roku. Inwestycję realizowało wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia.

Łączna wartość projektu to 433.700.000 zł, z czego 289.989.933 zł to dofinansowanie z funduszy europejskich (najwyższe w historii miasta).

źródło: UM Rybnik

zdjęcie Rybnik.eu

26-03-2020 Redakcja

Dodaj komentarz